ногоон торгон эмжээртэй , шар ногоон уужтай хатан дээл: ногоон торгон эмжээртэй , шар ногоон уужтай хатан дээл

бор шаргал дээл,ууж