ногоон торгон дээл (5): ногоон торгон дээл (5)

хөх ногоон торго