ногоон торгон дээл (4): ногоон торгон дээл (4)

ногоон торгон дээл