ногоон торгон дээл (3): ногоон торгон дээл (3)

шар торгон дээл