ногоон торгон дээл (2): ногоон торгон дээл (2)

ногоон торгон дээл