ногоон дурдан дээл: ногоон дурдан дээл

цайвар ногоон даавуу