ногоон даалимбан дээл: ногоон даалимбан дээл

ногоон даавуун дээл