ногоон даалимбан додиг: ногоон даалимбан додиг

ногоон даавуун