дайламбан нударгатай дээл: дайламбан нударгатай дээл

ногоон даавуун дээл