даавуун дээл (3): даавуун дээл (3)

хар ногоон даавуу