буриад дээл (2): буриад дээл (2)

цэнхэр даавуун буриад