бор эмжээртэй дурдан дээл: бор эмжээртэй дурдан дээл

ягаан даавуун дээл