бор хүрэн минчүүн дээл: бор хүрэн минчүүн дээл

бор даавуун дээл