бор торгон дээл (2): бор торгон дээл (2)

бор торгон дээл