бор минчүүн дээл: бор минчүүн дээл

бор даавуун дээл