бор дурдан дээл (2): бор дурдан дээл (2)

шаргал даавуун дээл