бор давуун нударгатай дээл: бор давуун нударгатай дээл

бор даавуун дээл