бор даавуун дээл (2): бор даавуун дээл (2)

хүрэн даавуун дээл