хатгамалтай цэнхэр урт хүрэм: хатгамалтай цэнхэр урт хүрэм