хар эмжээртэй цэнхэр эрээн хүрэм: хар эмжээртэй цэнхэр эрээн хүрэм