Дамбын Төмөр

  • 2015 оны 03-р сарын 05 өдөр, 13 цаг 11 минутад нийтэлсэн

Дамбын Төмөр

/Кино  эвлүүлэгч /

ТөмөрМонгол кино үйлдвэр байгуулагдсан үеэсээ кино эвлүүлгийн мэргэжилтэнг хамгийн түрүүнд бэлтгэж байсан юм. Монгол кино үйлдвэрийг байгуулахахд ЗХУ-с уригдан ирсэн цөөхөн мэргэжилтэний нэг нь кино эвлүүлгийн мэргэжилтэн Кувшинчкова байлаа. Тэрээр 1936-1939 он хүрэтл ажилахдаа манай Дамбын Төмөр, Дарьзавын Шархүүхэн, Сэнгийн Чимэд цэрэн нарын сургаж өгснөөр кино эвлүүлгийн мэргэжилтэний эхлэл баттайтавигдсан байдаг. Д.Төмөр 1936-1946 он хүртэл монтажны тасгийн дарга, монтажчинаар ажиллах хугацаандаа “Норжмаагийн зам” , “Аймшиггүй эх оронч” , “Хил дээр болсон хэрэг”, “Баатар Гонгор”, “Морин цэрэг танкист” үэрэг кинонууд дээр ажиллаж байсан.

Кувшинчикова                                                                                                                                                                                                                                              ЗХУ-н мэргэжилтэн Кувшинчкова

Ангилал: