Энэтхэгийн зочин

  • 2015 оны 01-р сарын 29 өдөр, 14 цаг 19 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн он : 1957он
Бүлгийн тоо:

Найруулагч : Л.Далайхүү

Оператор: Э.Ювуухүү,Д.Ганжуур,Г.Цэрэн

                                                                                        Киноны агуулга:

Барааны тэмдэг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээр хийгдэж байжээ.

Ангилал: