Энхийн цэнхэр тэнгэр дор

  • 2015 оны 02-р сарын 07 өдөр, 14 цаг 20 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн о н: 1986 он

Бүлгийн тоо:  1

Найруулагч: Ш.Сүхбаатар

Оператор: Ж.Биндэр

Киноны агуулга:

Ангилал: