Хүнсний ургамал

  • 2015 оны 02-р сарын 07 өдөр, 14 цаг 24 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн о н: 1986 он

Бүлгийн тоо:  2

Найруулагч: Ж.Норолхоо

Оператор: Б.Лхагвадорж

Киноны агуулга:

Ангилал: