Ус чандмань эрдэнэ

  • 2015 оны 01-р сарын 29 өдөр, 16 цаг 04 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн он: 1983

Бүлгийн тоо: 2

Найруулагч: Ж.Ням-Очир

Оператор:Ч.Цэнджав

 Киноны агуулга:

Манай улс байгаль дахь усны нөөцийг тогтоох хайгуул, судалгааны ажлыг Улсын төсвийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар жил бүр их, бага хэмжээгээр хийдэг. Монгол Улсын амин чухал хэрэглээ болсон усны хайгуул, судалгааны ажлыг хэн, хэрхэн баталгаажуулдаг тухай мөн, ажлын арга зүй,, тогтоогдсон нөөц баталгаатай эсэх зэрэг олон асуудлыг хөндсөн кино юм.

Ангилал: