Улсын 26-р бага хурал

  • 2015 оны 01-р сарын 27 өдөр, 23 цаг 53 минутад нийтэлсэн

 

Бүтээсэн он: 1942 он

Бүлэг : 1

Киноны агуулга

Уг бүтээлд намын гишүүд цуглан улсынхаа ирээдүйн асуудлуудыг хэлэлцэж буйгаар гардаг байна. Улсын бага хурал, тухайн үеийн удирдагч мөн нийгэм ард түмнийг харуулдаг.

Ангилал: