Монгол зөвлөлтийн найрамдлын сарын ажиллагаа

  • 2015 оны 02-р сарын 01 өдөр, 00 цаг 34 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн он : 1952он
Бүлгийн тоо: 3

Найруулагч : М.Болд

Оператор: Д.Ганжуур, М.Дүйнхэр

Киноны агуулга:

Монгол ЗХУ нарамдлын харилцааны үр дүнд сарын үйл ажиллагаа зохиож буй талаар гардаг.

Ангилал: