“Миний сэргийлэх намайг хамгаална”

  • 2015 оны 02-р сарын 01 өдөр, 20 цаг 55 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн он:1971

Бүлгийн дугаар: 2

Найруулач : Цэрэндорж

Оператор : О. Дашзэвэг

Киноны агуулга

1971 онд хоёр бүлэгтэйгээр төв сэргийлэхийн захиалгаар хийгдсэн. Энэ кино нь цагдаагийн албан хаагчид хулгай дээрэмтэй хэрхэн тэмцэж мөрч нохойгоор зөрчил гаргагчдыг саатуулан барьж буй талаар хийгдсэн байна.

 

 

 

 

 

Бү

Ангилал: