Анхаар №8

  • 2015 оны 01-р сарын 31 өдөр, 23 цаг 47 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн он : 1960он
Бүлгийн тоо:1

Найруулагч : Б.Дашдорж

Оператор:

Киноны агуулга

Буйрын онгоц хатгалын комбайн шаварт сууж байгаа талаар гардаг. 1952онд анх Анхаар №1 гарж байжээ .

Ангилал: