Анхаар №3

  • 2015 оны 01-р сарын 31 өдөр, 23 цаг 24 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн он : 1957он
Бүлгийн тоо:

Найруулагч : Л.Далайхүү

Оператор: М.Болд

Киноны агуулга:

Буйрын онгоц хатгалын комбайн шаварт суусан машин гарах ба үүнийг цувралаар үзүүлдэг.

Ангилал: