Анхаар №2

  • 2015 оны 01-р сарын 31 өдөр, 23 цаг 21 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн он : 1957он
Бүлгийн тоо:

Найруулагч : Э.Ювуухүү, Б.Дэмбэрэл

Оператор: Ж.Болд,П.Цэндсүрэн

Киноны агуулга:

Буйрын онгоц хатгалын комбайн шаварт суусан тухай гарах ба энэ нь цувралаар гардаг байна

Ангилал: