Анхаар№9

  • 2015 оны 01-р сарын 30 өдөр, 13 цаг 07 минутад нийтэлсэн

Бүтээсэн он : 1963он
Бүлгийн тоо:1

Найруулагч : Д.Ичинноров

Оператор: Б.Дэмбэрэл

Киноны агуулга

Буйрын онгоц хатгалын комбайн шаварт сууж байгаа талаар гардаг. 1952онд анх Анхаар №1 гарж байжээ .

Ангилал: