Хууль эрхзүй

Гарчиг Төрөл Огноо Татах
Гарчиг Төрөл Огноо Татах
Төрийн өмчийн хорооны тогтоол 2009 он 259 дугаар “Төрийн өмчийн хөрөнгөөр бүтээгдсэн кинонуудын эзэмшигчийг тогтоох тухай Тогтоол шийдвэрүүд 2015-01-19 татах
Архивын тухай хууль Хууль тогтоомж 2015-01-19 татах
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2015-01-19 татах
Засгийн газрын 2008 оны 50 дугаар тогтоол Тогтоол шийдвэрүүд 2015-01-19 татах
Киноны тухай хууль ( ТӨСӨЛ) Хууль тогтоомж 2015-01-19 татах
МУ Засгийн газрын 1997 он 74 дүгээр тогтоол Тогтоол шийдвэрүүд 2014-11-16 татах
Соёлын тухай хууль Хууль тогтоомж 2014-11-16 татах