Техник тоног төхөөрөмж: IMG_0401

Аррифлекс С16 BL- ХБНГУ 1973 онд