Техник тоног төхөөрөмж: IMG_0393

КОНВАС КСР-2М ОХУ 1984 онд