Техник тоног төхөөрөмж: IMG_03711

СП-35 АНУ 1984 онд орж ирсэн кино камер