Техник тоног төхөөрөмж: IMG_0346

Аррифлекс С35 – ХБНГУ 1975 онд