Техник тоног төхөөрөмж: Москва 35

МОСКВА 35 / синхрон камер / ОХУ 1964 онд