хатгамалтай ногоон хүрэм: хатгамалтай ногоон хүрэм