хар эмжээртэй цайвар хантааз: хар эмжээртэй цайвар хантааз